Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 167 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

เอกสาร

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
บันทึกรายงานการประชุม 26/2553 05 ธันวาคม 2553 เขียนโดย ตะวัน คำสุจริต 6931
บันทึกรายงานการประชุม 25/2552 07 มิถุนายน 2553 เขียนโดย ตะวัน คำสุจริต 7365
คณะอนุกรรมการเลขานุการ 30 เมษายน 2552 เขียนโดย ตะวัน คำสุจริต 5776
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติเป็นพระธรรมทูต 15 เมษายน 2552 เขียนโดย แจ้งร่วมโครงการแชร์ภาพกิจกรรม 15814
ทำเนียบวัดคณะธรรมยุตในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 17 ธันวาคม 2551 เขียนโดย แจ้งร่วมโครงการแชร์ภาพกิจกรรม 6146
สิทธิพิเศษหนังสือเดินทาง 22 ตุลาคม 2551 เขียนโดย ตะวัน คำสุจริต 9475
บันทึกรายงานการประชุม๒๔/๒๕๕๑ 19 กันยายน 2551 เขียนโดย ตะวัน คำสุจริต 11270
การขอพระภิกษุ และการต่อหนังสือเดินทาง 11 กันยายน 2551 เขียนโดย Admin 8147