Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาวันเข้าพรรษา
และการบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา

คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

รวบรวม/เรียบเรียง/บรรยาย

 

วัดป่าชิคาโก
       วัดป่าชิคาโกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยคณะญาติธรรมชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียง  ตลอดทั้งครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันที่เดินทางมาโปรด   และได้มอบปัจจัยบางส่วนไว้สำหรับสร้างวัดจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี  วัดป่าชิคาโกได้จดทะเบียนเป็นองค์กร Non Profit Organization ในนาม Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicagoเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ปัจจุบันวัดป่าชิคาโกตั้งอยู่ในเมืองเบอร์แบงค์ รัฐอิลลินอยส์ เลขที่ 8243 South Newland Ave.Burbank,IL.60459 มีเนื้อที่ประมาณ ๑ เอเคอร์ ห่างจากตัวเมือง Chicago ระยะเวลาขับรถประมาณ ๓๐ นาที

อ่านเพิ่มเติม...

ขอนำผู้มีเกียรติทุกท่านสู่ดินแดนอารธรรมแห่งอีสาน ดินแดนของพระอริยสงฆ์ เปิดประตูสู่เมืองถิ่นมั่นในพุทธธรรม ในสารคดีชุด "ท่องเที่ยวเมืองธรรมะ ไหว้พระดีเมืองสกลนคร"


อำนวยการผลิต/บทสารคดี โดย
ตะวัน คำสุจริต

"คนที่ชอบอิจฉาคนอื่น คนที่ชอบพูดโกหก คนที่มักฆ่าสัตว์ คนที่มักโกรธ พยาบาท คนที่มักดูถูกเหยียดหยามคนอื่น คนที่ไม่ชอบทำบุญให้ทาน ผลกรรมจะเป็นเช่นไร ท่านรู้มั้ย?"  

อ่านเพิ่มเติม...

"เชื่อหรือไม่..โลกกำลังจะแตก  น้ำแข็งกำลังละลาย  น้ำจะท่วมโลก ไฟกำลังจะใหม้โลกในไม่ช้านี้ จริงเท็จประการใด  ค้นหาคำตอบ?"

อ่านเพิ่มเติม...

ช่วงก่อนจะถึงวันเทศกาลเข้าพรรษา  พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้พากันเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลชีวิต  และเพื่อความเจริญในการประกอบหน้าที่การงาน โดยยึดถือคติที่ว่า  "กาลเข้าพรรษา  ถึงเวลาที่ต้องบำเพ็ญบุญ"

อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา จึงขอนำประวัติความเป็นมาของวันดังกล่าว มาเล่าให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา...

อ่านเพิ่มเติม...

ผูกดวง ดูดวง ผูกโชคชะตาราศี สะเดาะเคราะห์  ทายอวัยวะ  ทายนิมิต  ทำนายฝัน  ทำนายลักษณะ  ให้ฤกษ์อาวาหมงคล  ให้ฤกษ์วิวาหมงคล  ดูฤกษ์เรียงหมอน  ดูฤกษ์หย่าร้าง  ดูฤกษ์เก็บทรัพย์  ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์  ดูโชคดี  ดูเคราะห์ร้าย  พระทำได้หรือไม่ พุทธศาสนิกชนสงสัยจัง  ????

อ่านเพิ่มเติม...

"มหาชนทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ์ให้ความสนใจ  หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น  ในทุกๆ  ปี   ด้วยอาศัยการเสียสละของคณะพระธรรมทูต"

อ่านเพิ่มเติม...

"โลก" คือ ที่อยู่อาศัยของมวลสรรพสิ่งทั้งหลาย "โลก" คือ ดาวหินขนาดใหญ่ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ มวลสรรพสิ่งในโลกกลมๆ ใบนี้ ล้วนตกอยู่ใต้อำนาจของโลกธรรม ๘ ทั้งสิ้น แล้วอะไรคือ โลกธรรม ???? ร่วมค้นหาคำตอบ...ได้แล้ววันนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ในโอกาสที่วันมาฆบูชามหามงคลเวียนมาบรรจบครบ ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันอุโบสถที่ ๖ แห่งเหมันตฤดู ความสำคัญในวันนี้ คือ เป็นวันประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ที่เรียกว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งจักได้หยิบยกเอาพระคุณนามแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ามาสาธยายให้ท่านสาธุชนได้สดับ พอเป็นเครื่องรื่นเริงในธรรมนำไปสู่สัมมาปฏิบัติต่อไป.... 

อ่านเพิ่มเติม...

   วันปิยมหาราช หมายถึง วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ  และทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ

อ่านเพิ่มเติม...

   ครั้นเมื่อออกพรรษา ถือเป็นโอกาสอันดีของชาวพุทธที่จะได้บำเพ็ญมหากุศลอีกอย่างหนึ่ง คือการถวายกฐิน สำหรับเทศกาลกฐินนี้ มีความเป็นมาอย่างไร ทางทีมงานขอนำคำตอบมามอบให้กับทุกท่านได้ศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา..การจำพรรษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร พระสงฆ์จักไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุท่านทำหน้าที่อะไร ฯลฯ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" ...ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด ฟรี

อ่านเพิ่มเติม...