วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาทุกวัด จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ๑ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ รัชกาลที่ ๙..

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองสิริราชสมบัติได้ ๗๐ ปี ดังนั้น วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ รัชกาลที่ ๙ เนื่องในการเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์
- ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
- เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในการนี้พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำหนังสือถึงวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ ทุกวัด ให้จัดกิจกรรมขึ้นในวันดังกล่าวข้างต้น

ทีมข่าว ธสอ. รายงาน

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.