คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ ทุกวัด และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบอสตันพุทธวนาราม เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ในความอุปถัมภ์ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏฺิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต, เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 จึงขอเชิญวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.