คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญวัดในสังกัดฯ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน

พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้จัดพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา บำเพ็ญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 โดยมีรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้

วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.​๒๕๖๐ 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
- พิธีกรกล่าวคำอาราธนาศีล
- พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
- ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา
- เจริญจิตภาวนา

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
- พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์,เจริญจิตภาวนา
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต,ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
- พุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า,พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่,พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา,อนุโมทนาให้พร,ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
เป็นอันเสร็จพิธี

วาระอันเป็นมหามงคลเช่นนี้ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานมหากุศลในครั้งนี้ ในวัดเขตใกล้บ้านท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
www.dhammayut.net

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.