Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 126 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

ภาพประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2557

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ผูกพัทธสีมา-ฝังลูกนิมิต

ณ วัดพุทธบูชา แอตแลนต้า

มลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

13-15 มิถุนายน 2557

********

คลิกดูทัศนียภาพบริเวณวัดพุทธบูชา .......

คลิฟ วิดีโอ ทัศนียภาพบริเวณวัดพุทธบูชา ......

คลิกดูภาพบรรยากาศการเตรียมงาน .......

คลิกดูภาพบรรยากาศการประชุม .......

คลิกดูภาพบรรยากาศฉันภัตตาหาร .......

คลิกดูภาพงานผูกพัทธสีมา .......