ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และ...

สาระน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ธรรมะ บทความ ข่าวคณะสงฆ์ ภาพกิจกรรม  

เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี

๑.พระราชสิทธิโมลี วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานที่ปรึกษา

๒.พระวิธูรธรรมาภรณ์ วัดแคโลไรนาพุทธจักรวนาราม  รัฐนอร์ทแคโลไรน่า รองประธานกรรมการบรหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รองประธานที่ปรึกษา

๓.พระภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รองประธานที่ปรึกษา

จัดทำถวายและดูแลระบบเว็บไซต์

๑.พระอาจารย์มหาอำพร อนุตตโร วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
๒.คุณตะวัน คำสุจริต รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการจัดทำเว็บไซต์

ในปัจจุบัน ความวิวัฒนาการของโลกกว้างไกลออกไปทุกที ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น และได้กราบเรียนขออนุญาต พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้เมตตาอนุญาตให้จัดทำขึ้น และได้ให้ข้อมูล ข้อคิด ในการจัดทำเว็บไซต์  

การจัดทำเว็บไซต์นี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะจัดทำเป็นที่รวมรวมข้อมูล ข่าวสาร แบบฟอร์ม กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง โดยข้าพเจ้ามีความตั้งใจถวายค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมด ค่าโดแมนแนม ค่าโฮสติ้ง ฯลฯ แต่ละปีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ $ 300 

เมื่อได้ข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้ว จึงได้ติดต่อไปยังพระมหาอำพร อนุตฺตโร ซึ่งมีความคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นสมณะ ให้ท่านช่วยดูแล วางระบบของเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ รวมทั้งอาราธนาให้ท่านมาเป็นผู้บริหารในเว็บไซต์ด้วย

จากนั้นได้กราบเรียนขอคำปรึกษาจากพระเดชพระคุณ พระวิธูรธรรมาภรณ์ รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และพระภาวนาญาณวิเทศ  เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กราบเรียนให้พระเดชพระคุณทั้งสองรูป เป็นรองประธานที่ปรึกษาในการจัดทำเว็บไซต์

 

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
ผู้ก่อตั้ง/ผู้บริหาร
เว๋็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
๓ สิงหาคม ๒๕๕๑


www.dhammayut.net

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.