ผูกดวง ดูดวง ผูกโชคชะตาราศี สะเดาะเคราะห์ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย พระทำได้หรือไม่ พุทธศาสนิกชนสงสัยจัง ???? 

 

สาเหตุเนื่องมาจากมีพุทธศาสนิกชนท่านหนึ่ง มีความทุกข์อกร้อนใจยิ่ง ขนสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้มามากมาย มาปรึกษาว่า “ท่านครับช่วงนี้ผมทำอะไรไม่ค่อยขึ้น โชคค่อยไม่ดี มีอุปสรรคขัดข้องหลายประการ เพราะเมื่อวานนี้ผมไปหาพระหมอดู ท่านบอกว่าถ้าไม่ทำการสะเดาะเคราะห์ ๙ วัด ฟ้าดินจะลงโทษ ชีวิตจะมีอันเป็นไป หรือไม่จะเกิดอันตรายให้ไปรีบทำการต่อดวงซะเถิด” เมื่อได้ฟังคำพูดเช่นนั้นเราถึงกับตกใจ พร้อมกับนึกภาพว่าตัวเองเป็นเจ้าพ่อหมอใหญ่ตั้งแต่เมื่อใดนี่ แต่เพื่อไม่เป็นการที่ทำให้ท่านนั้นเสียใจ เลยได้กล่าวข้อคิดทางพระพุทธศาสนาให้ฟังเล็กน้อย เผื่อจะได้กระจ่างเข้าใจในทางธรรมะบ้าง “ปกติแล้วคนเราจะดวงดีหรือไม่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศหรอกนะ ชีวิตนี้ไม่มีใครลิขิตเราได้หรอก เราลิขิตได้เอง ดินฟ้าอากาศหรือเบื้องบนจะทำอะไรเราได้ ที่ว่าดวงของเราไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำต่างหาก พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ถ้าทำความดีดวงของเราก็ดี ถ้าเราทำความชั่วดวงของเราก็ไม่ดี พระพุทธเจ้านี้ไม่สอนให้โง่งมงาย ไม่สอนให้เชื่ออะไรง่ายๆ ก่อนจะเชื่ออะไรต้องพิจารณาหาเหตุผลก่อน มิใช่ใครพูดอะไรมาก็เชื่อตามเขาหมด เป็นกระต่ายตื่นตูม ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จะเชื่อเรื่องดวงหรือเชื่อเรื่องกรรม เขาตอบว่าเชื่อเรื่องกรรม แล้วเขาได้ถามต่อไปอีกว่า “ที่พระดูดวง ผูกดวง ดูโชคชะตาราศี เป็นหมอดูทำนายทายทัก ผูกสักลงเลขยันต์นี้ผิดหลักพระธรรมวินัยหรือเปล่าครับ” เมื่อเขาถามดังนั้น จึงได้นำหลักฐานมาอ้างอิงกันหน่อย ถึงจะมีน้ำหนัก เลยได้กล่าวกับคนดวงไม่ดีว่า “ข้าพเจ้าไม่ขอตอบว่าผิดหรือถูก แต่จะขอนำพระสูตรเรื่อง พรหมชาลสูตร มัชฌิมศีล จากพระไตรปิฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่มที่ ๑๐ ข้อ ๑๙ หน้า ๑๑ เล่าให้โยมฟังเป็นข้อคิด แล้วให้พิจารณาตัดสินเองเถิด”

(๑๙) ๑.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพรามณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาตร ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะพื้นที่ ดูลักษณะที่ไรนา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอดูรอยเท้าสัตว์

(๒๐) ๒.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาสตรา ทายลักษณะดาษ ทางลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะช่อฟ้า ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค

(๒๑) ๓.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ตราทัพว่า พระราชาจักยกออก พระราชาจักไม่ยกออก พระราชาภายในจักเข้าประชิด พระราชาภายในจักถอย พระราชาภายนอกจักเข้าประชิด พระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักมีภัย พระราชาภายนอกจักปราชัย พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย พระราชาองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ หรือเหตุนี้

(๒๒) ๔.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ จักมีจันทรคราส จักมีสุริยคราส จักมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทาง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทาง ดาวนักษัตรจักเดินถูกทาง ดวงนักษัตรจักเดินผิดทาง จักมีอุกกาบาต จักมีดาวหาง จักมีแผ่นดินไหว จักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักมัวหมอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจักกระจ่าง จันทรคราสจักมีผลอย่างนี้ สุริยคราสจักมีผลอย่างนี้ นักษัตรจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจักมีผลอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจักมีผลอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจักมีผลอย่างนี้ อุกกาบาตจักมีผลอย่างนี้ ดาวหางจักมีผลอย่างนี้ แผ่นดินไหวจักมีผลอย่างนี้ ฟ้าร้องจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจักมีผลอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจักมีผลอย่างนี้

(๒๓) ๕.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ พยาการณ์ว่า จักมีฝนดี จักมีฝนแล้ง จักมีภิกษาหาได้ง่าย จักมีภิกษาหาได้ยาก จักมีความเกษม จักมีภัย จักเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์

(๒๔) ๖.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์เก็บทรัพย์ ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น รายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้าบวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ

(๒๕) ๗.พระสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา อย่างที่สมณพราหมณ์บางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย ประยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวงศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่านอกลู่นอกทาง นอกพระธรรมวินัย ก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงเข้าสู่พระนิพพาน ทรงได้ตรัสพระโอวาทแก่พระอานนท์ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้นแล จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลล่วงไปแห่งเราตถาคต” เมื่อท่านเหล่าท่านทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาพระสูตรที่นำมาเล่าไว้ข้างต้น คงจะพอเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วว่า “พระดูดวง พระผูกดวง พระทรงเจ้าเข้าผี พระสักเลขยันต์ พระทำนายโชคชะตาราศี ผิดหรือถูกประการใด” “เรามีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมอันใดไว้ เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจักเป็นทายาท คือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป” ท่านผู้มาขอต่อโชคชะตาราศีเมื่อได้ฟังพระสูตรจบลง ได้ก้มกราบตรงหน้าพระพุทธประธานอย่างสวยงาม ๓ ครั้ง พร้อมกับขอยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ “ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า แต่นี้ต่อไปผมจะหมั่นประกอบแต่คุณงามความดีเพื่อเสริมดวงชะตา หมั่นบำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา” ครั้นได้ฟังคำกล่าวของคนดวงไม่ดีแล้วก็ชื่นใจ ที่เขาคิดที่จะยอมกลับใจ ไม่เชื่อเรื่องดวง ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตาราศี ใช้หลักธรรมทางพระพุืทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินชีวิต..... “ชีวิตพุทธศาสนิกชนจะมีสุขได้ เพราะอาศัยการดำเนินตามหลักศาสนธรรม” 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต

รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

๙ มีนาคม ๒๕๕๑

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.