ชีวประวัติย่อ
พระครูมงคลญาณ (หลวงพ่อคำพอง ปัญญาวุโธ)
วัดป่านานาชาติ เมืองอัลดี้ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

 

 

พระครูมงคลญาณ (คำพอง ปัญญาวุโธ) หรือ หลวงพ่อน้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ เมืองอัลดี้ รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นามเดิมท่าน ชื่อ คำพอง นามสกุล จันได เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นบุตรของคุณพ่อดอน และแม่บุญหนา ท่านเกิดที่บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๕ ณ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ต่อมาท่านได้ติดตามหลวงลุง คือ หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร ไปอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๒ ณ วัดศรีมงคลเหนือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีพระมุกดาหารโมลี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์คำ คัมภีรญาโณ วัดศิลาวิเวก เป็นกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล เป็นอนุสาวนาจารย์ ท่านอุปสมบทพร้อมกับท่านหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเป็นญาติ และเพื่อนสนิท

ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น ท่านเข้ารับการศึกษากับครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หลวงปู่บัว สิริปุญฺโญ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ เป็นต้น

ในเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ท่านได้รับการอาราธนาจากคณะศรัทธาญาติโยม ให้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้สร้างวัดป่านานาชาติ เมืองอัลดี้ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ท่านได้อยู่จำพรรษาโปรดคณะศรัทธาญาติโยม ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติเรื่อยมาจนกระทั่งมรณภาพ

หลวงพ่อน้อย ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา สิริอายุรวมอายุ ๗๙ ปี 59 พรรษา

หลวงพ่อน้อยฯ ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีความเมตตาต่อพุทธบริษัท เป็นพระผู้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อพระพุทธศาสนา แลสังคมส่วนรวม

การมรณภาพของหลวงพ่อน้อยฯ ถือเป็นการสูญเสียพระมหาเถระองค์สำคัญยิ่งของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลวงพ่อน้อยฯ ท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีศีลาจาริยวัตรอันงดงาม เป็นพระธรรมทูตที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอย่างสมบูรณ์ สมกับเป็นพุทธบุตรของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง

 

ทอดร่างแล้ว พระธรรมทูตไทย ในหน้าที่ ชีวิตพลี มอบไว้ ในพุทธศาสนา
ถือโคมทอง ส่องธรรม พระสัมมา ที่พึ่งใจ ชาวประชา ทั่วธานี
กลางหิมะ หนาวเหน็บ เจ็บถึงเนื้อ ต่างชาติเชื้อ ประเพณี ต่างผิวสี
ความเมตตา จุนเจือ เอื้ออารีย์ หวังโลกมี สันติสุข กันทุกคน

 

ขอแสดงความอาลัยยิ่ง
แด่ พระครูมงคลญาณ (หลวงพ่อคำพอง ปัญญาวุโธ) หรือหลวงพ่อน้อย

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

อำนวยการผลิต
พระเทพกิตติวิมล
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

บทกลอน
พระครูโสภณธรรมนิเทศ
เจ้าวัดธรรมประทีป ดีซี

วีดีโอ
พระครูปลัด กิตติ กิตติโสภโณ
เจ้าอาวาสวัดอินเดียน่าพุทธาราม

บรรยาย/เรียบเรียง
คุณตะวัน-คุณอุไรวรรณ คำสุจริต

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.