โอวาทพระบุรพาจารย์สายกรรมฐาน

   คนฉลาดต้องเร่งรีบศึกษาธรรม  ท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษา  ศึกษาทางโลกมากแล้ว  มาศึกษาธรรมะเสียบ้างเป็นการดี  ถูกต้อง

หลวงปู่ขาว  อนาลโย  วัดถ้ำกลองเพล  จ.หนองบัวลำภู

   ตั้งสัจจะต่อพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  แล้วตั้งใจให้ดี  คอยระวังรักษาจิตใจของเรานั่นแหละ  ให้ผ่องใส  ตลอดไป

หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ  วัดดอยแม่ปั๋ง  จ.เชียงใหม่

   ถ้าใจเราดีแล้ว  ทำอะไร๊ก็ดี ไปใหน ๆ ก็ดี ทำการงานก็ดี  ทำราชการก็ดี  ครอบครัวก็ดี  พี่น้องก็ดี ชาวบ้านร้านตลาดก็ดี  ประเทศชาติก็ดี

หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร  วัดป่าอุดมสมพร  จ.สกลนคร

   คนทำบุญ  รักษาศีล  คนภาวนา  เรียกว่าทำกุศลกรรม  ทำดี  ทำบุญ  ได้บุญตลอดเวลา  บุญนี้ก็ให้ผลแก่ตนตั้งแต่ทำแล้วต่อไปทีเดียว

หลวงปู่สิม  พุทธาจาโร  วัดถ้ำผาปล่อง  จ.เชียงใหม่

   ในโลกนี้ไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าพระพุทธเจ้า  พระธรรม  พระอริยสงฆ์เจ้า  เป็นที่พึ่งที่สุดของมนุษย์

   หลวงปู่คำดี  ปภาโส  วัดถ้ำผาปู่  จ.เลย

   ถ้าไม่มีธรรมเดือดร้อนมากนะโลก มีอะไรก็ตามถ้าไม่มีธรรมแฝงอยู่แล้วหาความสุขไม่ได้ ขอให้มีธรรมแฝงอยู่เถอะ คนทุกข์คนจนคนมั่งคนมีมีความสุขตามขั้นตามภูมิของตน ถ้าไม่มีธรรม เป็นเศรษฐีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคนไม่มีธรรม มีแต่จะกินจะกลืนจะเอาจะรีดจะไถทุกทิศทุกทางดิ้นรนกระวนกระวายอยู่งั้น ดีไม่ดีคนมียิ่งเป็นทุกข์กว่าคนจน คนที่ไม่มีธรรมนะ

หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  วัดป่าบ้านตาด  จ.อุดรธานี

   ดินเสียเพราะตระหนี่  ดินดีเพราะเอื้อเฟื้อ  ดินเสีย  เพาะปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น  หรือขึ้นก็ไม่งอกงาม  ผิดกับดินดี  เพาะปลูกอะไรก็งอกงามดีทวีผล

   ดินเสีย  เหมือนกับคนตระหนี่  ไม่มีผู้ใดได้พึ่งแม้ตนเอง  จะบริโภคใช้สอยสิ่งอันใด  ก็กระเบียดกระเสียร  เท่ากับเบียดเบียนตนเองไปด้วย

   ดินดี  เหมีอนคนเอื้อเฟื้อ  เปรียบเหมือนเนื้อนาบุญ  ย่อมให้คุณแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หลวงพ่อบุญกู้  อนุวัฑฒโน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กทม.

ข้อมูลจาก วัดป่าอริโซน่า www.wataz.org

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.