พระเราไม่ได้เย็นด้วยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมายเท่าไรไม่ใช่เป็นเครื่องประดับพระ เครื่องประดับพระคือศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความพากเพียร ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มีหิริโอตตัปปะประจำตัว ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่เสมอ ระมัดระวังตัวให้ดี นี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบ พระที่มีความชุ่มเย็นแก่ตัวเอง

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓

ศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระ

 

        หลวงพ่อสังวาลย์กับเราเป็นคนคนเดียวกันนะ เราสนิทสนมตายใจกับท่านขนาดนั้นละ ขนาดว่าเป็นคนคนเดียวกันนะ ท่านเก่งมากเรื่องช่วยชาติบ้านเมือง เช่นทองคงทองคำอะไรนี่ท่านมาได้เยอะนะที่เอาเข้าคลังหลวง ทองคำเข้าคลังหลวงไม่ใช่น้อยๆนะ (ที่มอบไปเมื่อวาน ๑๒ ตัน ๘๗ กิโลครึ่ง คิดเป็นเงินไทย ๑๔,๕๑๐,๘๐๒,๐๐๐ บาท) นี่เอาของเข้าคลังหลวง เมื่อวานนี้ นี่ไม่สบายด้วยต้องขออภัยจากบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนะ อันนี้ก็ปวดเข้ามานี้นั่งธรรมดาก็ไม่ได้ ปวด นูนขึ้นมานี้ ปวดอันนี้ นั่งต้องได้เหยียดเท้าไว้

พระสงฆ์เรามาหลายองค์ให้พากันตั้งจิตตั้งใจปฏิบัตินะศีลธรรม ศีลธรรมเป็นเครื่องประดับพระเรา พระเราไม่งามที่ไหน งามที่ศีลธรรมการประพฤติตัว หลักธรรมวินัยอย่าให้เคลื่อนคลาด นั่นละคือพระสมบูรณ์แบบ ถ้าหากบกพร่องในการปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วก็ขาดบาทขาดตาเต็งไป ไม่ดี จึงขอให้ลูกหลานทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติ

ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วถูกต้องแม่นยำ เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้ว ขอให้พากันปฏิบัติให้ชอบ แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามกับใคร ถามกับข้อปฏิบัติที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดานะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ โลกมันวุ่นวายอยู่อย่างนั้นละเราอย่าให้วุ่นวาย กายวาจาใจให้กลมกลืนกับธรรมวินัย การประพฤติตัวให้มีสติ พระเรานี้งามโดยการประพฤติตัว มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันว่าพระเรานี้มีความสวยงามน่าเคารพกราบไหว้ขนาดไหนก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่พระปฏิบัติอยู่ นั้นละเป็นเครื่องประดับพระนะ ให้พากันตั้งอกตั้งใจ

มรรคผลนิพพานแสดงไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ไปไหน ขอให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติ เรื่องมรรคผลนิพพานจะขึ้นที่ใจๆ เวลานี้พูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานชาวพุทธเรารู้สึกจะแหงนหน้าขึ้นฟ้า มันไม่อยากฟัง มันไม่เชื่อ แต่เรื่องของกิเลสตัณหาความโลภโลเลแล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีวันส่างซาละ แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมไม่ตื่น ตื่นกับโลกกับสงสารไม่ตื่นกับอะไรทั้งนั้นจึงเรียกว่าธรรม ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแล้วไปที่ไหนก็เย็นใจ

พระเราไม่ได้เย็นด้วยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมายเท่าไรไม่ใช่เป็นเครื่องประดับพระ เครื่องประดับพระคือศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความพากเพียร ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มีหิริโอตตัปปะประจำตัว ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่เสมอ ระมัดระวังตัวให้ดี นี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบ พระที่มีความชุ่มเย็นแก่ตัวเอง นอกจากนั้นไม่มีอะไรชุ่มเย็น สมบัติเงินทองข้าวของมีมากน้อยไม่ใช่ความชุ่มเย็นแก่เรา ธรรมต่างหากวินัยต่างหากที่เป็นความชุ่มเย็นต่อพระของเรา พระของเราไปไม่มีอะไรละ มีแต่บริขาร ๘ เท่านั้นละไปที่ไหนเย็นหมดถ้าเจ้าของตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ลูกหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะ

เรื่องมรรคผลนิพพานรอรออยู่กับผู้ปฏิบัติ มีอยู่แล้ว มีแต่ว่าใครจะสามารถขนาดไหนเท่านั้นที่จะได้มรรคผลนิพพานมาครองใจให้สวยงามสง่างาม ทั้งทวยเทพเทวดาทั้งหลายก็กราบไหว้บูชาอย่างถึงใจเขาเหมือนกัน เราให้ปฏิบัติเราให้เย็นใจนะ พระเราอย่าตื่นกับโลกกับสงสาร ไปที่ไหนอย่าตื่น หลักธรรมหลักวินัยของศาสดาองค์เอกนั้นอยู่ที่ไหนให้ยึดนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ถ้าไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องยึดเครื่องปฏิบัติแล้วก็หาความสวยงามไม่ได้พระเรา สวยงามอยู่กับการปฏิบัติคือหลักธรรมหลักวินัย ถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยประจำตนแล้วสวยงามทั้งนั้นละ พูดเพียงเท่านี้ละ

ขอให้ลูกหลานทั้งหลายมีความสงบร่มเย็นจิตใจทางด้านจิตใจกายวาจา-ความประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมอย่าให้เคลื่อนคลาด แล้วจะเป็นผู้ครองมรรคครองผลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาล ธรรมะเป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบตลอดกาล เป็นปัจจุบันธรรม บาปบุญเป็นปัจจุบันธรรม ใครทำบาปเป็นบาป ใครทำบุญเป็นบุญ ใครทำดีทำชั่วเป็นอยู่กับผู้ทำ ไม่ได้มีที่ลับที่แจ้ง เป็นอยู่กับผู้ทำ จึงขอให้ท่านทั้งหลายนำธรรมะปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติตนให้มีความสง่างามภายในจิตใจ

พระเราจิตใจอยู่กับศีลสมาธิปัญญา การประพฤติปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัย แล้วสำรวมระวังจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นสง่างาม จิตใจนี้สง่างามไม่ได้เหมือนอะไรนะ จิตใจสง่างามมันครอบโลกธาตุนู่นน่ะ เป็นของเล่นเมื่อไร ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ครอบโลกธาตุ สว่างไสวอยู่ในใจนั่นแหละ ภายในใจสว่าง พระอาทิตย์ร้อยดวงสู้ใจสว่างไม่ได้นะ ใจที่มีศีลมีธรรม..ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วจะมีความสว่างขนาดนั้นละ

ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้นำหลักธรรมหลักวินัยนี้ไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องประดับตัวแล้วอบอุ่นในตัวเองตลอดไป ขอความสวัสดีจงมีแก่พระลูกพระหลานตลอดประชาชนทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ

เมื่อวานนี้ทองคำทั้งหมดได้เท่าไรเมื่อวานนี้ (ได้ ๔ กิโลกรัม ๒๐ บาท ๓๔ สตางค์ครับผม เข้าคลังหลวงไปแล้ว ๑๒ ตัน ๘๗ กิโลครึ่ง) อันนี้เข้าตามหลังไป เมื่อวานนี้เรามอบทองคำ ๔๕๐ กิโลกรัมเมื่อวานมอบเข้าคลังหลวง

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.