วีดีโอการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๖

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม

เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.