ขอเชิญร่วมงานพิธีวางดวงศิลาฤกษ์อุโบสถและกุฎีสงฆ์ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนด์ต้า จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

พิธีวางศิลาฤกษ์ คือพิธีวางแผ่นศิลาจารึกดวงฤกษ์ ที่เป็นฤกษ์ที่สะดวกที่สุด และดีที่สุด ซึ่งวัดพุทธบูชา ได้กำหนดงานวางศิลาฤกษ์เพื่อ เป็นศิริมงคลในการเริ่มก่อสร้างอุโบสถเอนกประสงค์ กว้าง ๔๐ ฟุต ยาว ๑๑๒ ฟุต (รวมมุขด้านหน้าและด้านหลัง) และกุฏีสงฆ์ ๒ ชั้น กว้าง ๓๖ ฟุต ยาว ๖๘ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ตามกำหนดการดังนี้

   วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
   เวลา ๐๙.๐๐ น.   บวชชีพราหมณ์ (ชุดขาว)
   เวลา ๑๐.๐๐ น.   พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
   เวลา ๑๐.๓๐ น.   ทำบุญตักบาตร
   เวลา ๑๑.๑๕ น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๒๑ รูป
   - สาธุชนรับประทานอาหาร
   เวลา ๑๓.๐๙ น.   พิธีวางดวงศิลาฤกษ์
   - พระสงฆ์ และสาธุชน ร่วมกันประกอบพิธี
   - รำอวยพร และวงดนตรีสมโภชตลอดงาน
   เวลา ๑๖.๓๐ น.   เสร็จพิธี

   จึงขอแจ้งข่าวมหากุศลนี้ มายังสาธุชนทั้งหลายได้ทราบ และขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์วัดพุทธบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
(404)284-2416 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.