ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ วัดญาณรังสี เวอร์จิเนีย

ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านต้องการทำบุญ กรุณาส่งเป็นธนานัติ หรือเช็คเงินสด สั่งจ่ายวัดญาณรังสี

Wat Yarnna Rangsee Buddhist Monastery
21950 Shaw road
Sterling, VA 20164-9318  USA.
Tel. 703-406-8290, 703-406-2509
 www.watyarn.com

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน่ทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า รวมใจกันสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.