ขอถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในอายุวัฑฒนมงคล ครบ ๖๔ ปี ของพระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงอำนวยอวยพรให้พระเดชพระคุณฯ มีแต่ความสุขความเจริญ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึ่งของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดไปเทอญ

และขอเชิญวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมเจริญพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายกุศลเป็นมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระราชสิทธิโมลี ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.