คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญชวนวัด/สมาคม/หน่วยงาน/องค์กร/ห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ประเทศไทย

พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเมตตาห่วงใยในวัดต่างทางเมืองไทย  ที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วม และได้รับความเดือดร้อนหลายประการ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค นานัปการ จึงได้ออกประกาศเชิญชวนวัด สมาคม ห้างร้านต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมบริจาคทรัพย์ ช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยในครั้งนี้ ตามประกาศของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ประกาศ
เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

ตามที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า  ได้เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย  ทำให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบประสบปัญหาความเดือดร้อนนานาประการอย่างหนัก  ขาดแคลนเครื่องยังชีพและยารักษาโรค  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ  ต่างร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  ในเบื้องต้น  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ  เนื่องจากความเสียหายได้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

ในการนี้  คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ใครขอเชิญชวนวัด/สมาคม/ชมรม/ห้างร้านต่างๆ  ตลอดทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่า  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์  เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่วัดวาอาราม  ที่ประสบอุกทภัยในครั้งนี้  โดยบริจาคเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่าย

The Dhammayut Order in The U.S.A.  (ช่วยภัยน้ำท่วม)

กรุณาส่งไปที่      Phra Rajsiddhimoli, Wat Buddha Bucha,

3094 Rainbow Dr.

Decatur, GA 30034

ทางคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  จะนำเงินที่ได้รับบริจาคนี้  ส่งไปที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลวัดพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

จึงประกาศเชิญชวนทุกท่าน  ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในประเทศไทย  โดยทั่วกัน

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
www.dhammayut.net

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.