พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเจ้าอาวาสวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต/พระธรรมทูต และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า รวมพลังทำบุญช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเฮติ

"พวกเราคงได้ทราบข่าวแผ่นดินไหวที่ประเทศเฮติ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ประชาชนเสียชีวิตประมาณ 1 แสน 5 หมื่นคน บาดเจ็บประมาณ 8 หมื่นคน นานาประเทศต่างก็รณรงค์ช่วยเหลือด้วยวิธีต่าง ๆ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เคยปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จากภัยพิบัติซินามิที่ประเทศไทย ได้ร่วมกันหาปัจจัย(เงิน)ส่งไปผ่านหน่วยงานรัฐบาลไทยมากกว่า
2 แสนดอลล่าร์

   บัดนี้ พวกเราได้มีโอกาสที่จะร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ซึ่งไม่อยู่ไกลจากสถานที่พวกเราอาศัยอยู่ จึงขอเชิญชวนเจ้าอาวาสทุกวัดและพระธรรมทูตทุกรูป พร้อมพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้โปรดช่วยเหลือชาวเฮติที่ประสบมหันตภัยพิบัติ ด้วยการติดป้ายประกาศเชิญชวนที่วัดของท่าน และขอให้ทุกท่านมีส่วนร่วมบริจาคโดยทั่วกันตามความสามารถและจิตศรัทธา" 
โปรดส่งปัจจัยร่วมบริจาคสั่งจ่ายในนาม


The Dhammayut Order in the U.S.A. เขียนที่มุมเช็ค
หรือมันนี่ออร์เดอร์ว่า "ภัยพิบัติเฮติ" 

ส่งไป Metta Forest Monastery, PO BOX 1409,
Valley Center, CA 92082

หมดเขตรับบริจาคในวันที่ 30 กุมภาพันธ์ 2553


พระราชสิทธิโมลี
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.