เนื่องจากผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในประเทศไทย ตามที่เสนอข่าวในสื่อต่างๆ นั้น คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา..

 จึงขอเชิญวัดสังกัดในคณะสงฆ์ฯ  ร่วมเจริญพุทธมนต์  ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว  ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓  และขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ ครั้งนี้ด้วย ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา..ส่งเป็นเช็คกรุณาระบุว่า "The Royal Thai Embassy" โดยส่งไปที่

The Royal Thai Embass
1024 Wisconsin Ave.N.w.
Washington DC 20007

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 
พระราชสิทธิโมลี
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัดพุทธบูชา (404)284-2416

สำหรับวัดที่จัดกิจกรรมแล้ว  สามารถส่งภาพกิจกรรมเพื่อลงเว็บไซต์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.