ด้วย พระครูวิฑิตธรรมกิจ (พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร) เจ้าอาวาสวัดธรรรมรัตนาราม เมือง Rock Port, Texas แจ้งให้ทราบว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงพัดผ่านบริเวณเมือง Rockport เป็นเหตุให้ไฟฟัาลัดวงจร ไหม้กุฏิใหญ่ (ศาลาทำบุญ) ในการนี้ วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ฯ ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือ  โดยสามารถส่งแรงศรัทธาเป็นปัจจัย  ส่งและสั่งจ่ายในนาม
 
Dhammaratanaram Buddhist Temple
1510  16th St.
Rockport, TX 78382
Tel: (361) 790-9162
พระเทพกิตติวิมล
รายงาน

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.